Μοσχοβολάει τὸ κλίμα σου,
ὦ φιλτάτη πατρίς μου,
καὶ πλουτίζει τὸ πέλαγος
ἀπὸ τὴν μυρωδίαν
τῶν χρυσῶν κήτρων.


Ἀνδρέας Κάλβος
« Ὁ φιλόπατρις »


      Pastry shop “Th. Vessala’’ was established in 1994 in the island of Poros, Greece. Since that time, we keep combining our extensive experience in traditional pastry baking with advanced technology in order to provide our customers with fresh quality products of nutritional value and signature taste. Our professional training in the field of nutrition and food engineering (Diploma on Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Fondazione Istituto Europeo di Oncologia) and our continuing education in the field of gourmet pastry and frozen desserts (Ecole Lenôtre, Carpigiani Gelato University, Chocolate Academy UK) give us the ability to constantly update our products.