Καὶ τὸ τραπέζι μέ λινὸν εὐωδιασμένο ἐστρώθη·
ἀπάνω του οἱ χλωροὶ καρποί, ἀπάνω κ’ ἡ κερήθρα,
κ’ ἡ ἐλιὰ γλυκιὰ στὰ στόματα καθώς τὸ φώς στὰ μάτια.


Ἂγγελος Σικελιανός
 «Δεῖπνος»

      The enthusiasm for pastry art, inspires us to create quality products that meet the needs and desires of all our customers: Classic for those who appreciate timeless desserts, traditional , for those who love the nostalgic memories of traditional tastes, and alternative sophisticated products for those who enjoy the excitement of unexpected new tastes. Besides desserts, we also offer a large variety of handmade ice creams based on Italian recipes and handmade chocolates. Last but not least, for our customers who prefer sugar-free products, we offer pastries and frozen desserts made with low-carbohydrate natural sweeteners like maltitol, erythritol and stevia extract, which are ideal for carbohydrate-controlled diets.