Καὶ τὸ τραπέζι μέ λινὸν εὐωδιασμένο ἐστρώθη·
ἀπάνω του οἱ χλωροὶ καρποί, ἀπάνω κ’ ἡ κερήθρα,
κ’ ἡ ἐλιὰ γλυκιὰ στὰ στόματα καθώς τὸ φώς στὰ μάτια.


Ἂγγελος Σικελιανός
 «Δεῖπνος»

Classic Traditional Alternative Ice creams
The milk we use is fresh, from local certified producers in Argolida
Patisserie in Poros Patisserie in Poros Patisserie in Poros Patisserie in Poros Patisserie in Poros